กรอบรูป

1,500 บาท

กรอบรูป ภาพถ่ายจริงปี 1970 ขนาด 43 x 17 เซนติเมตร