กีต้าร์โปร่ง Vintage

กีต้าร์โปร่ง Vintage

2,000 บาท

กีต้าร์โปร่ง Vintage ตกแต่งสติกเกอร์