ชุดน้ำชา

ชุดน้ำชา

1,500 บาท

ชุดน้ำชา ประกอบด้วย

กาพร้อมจานรอง จำนวน 1 ชุด

และถ้วยชาพร้อมจานรองจำนวน 3 ชุด