พัดลม NATIONAL

พัดลม NATIONAL

3,500 บาท

พัดลมตั้งโต๊ะรุ่นเก่า NATIONAL

สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด และตั้งระยะการส่ายได้