เก้าอี้รับแขก ชุด 2 ตัว (ไม่แยกขาย)

เก้าอี้รับแขก ชุด 2 ตัว (ไม่แยกขาย)

6,500 บาท (รวมจัดส่งเฉพาะ กทม.)

เก้าอี้รับแขกวินเทจ งานเก่า สีสภาพเดิม ๆ ขายแพ็คคู่

(ไม่แยกขาย)

*** ราคารวมจัดส่งเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกพื้นที่สามารถสอบถามค่าจัดส่งเพิ่มเติม ***