เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย

3,000 บาท

เครื่องพิมพ์ดีด แป้นพิมพ์ภาษาไทย ยี่ห้อ OLYMPIA