เทปเพลงไทย

ราคา : 350 บาท

ซีดีเพลงไทย

ราคา : หลายราคา

CD เพลงสากล

ราคา : 650 บาท

แผ่นเสียง

ราคา : 260 บาท (ส่งฟรี)

แผ่นเสียงใหญ่

ราคา : 550 บาท (ส่งฟรี)

เทปเพลงสากล

ราคา : หลายราคา