แก้วน้ำ.(ขนาดเล็ก)

ราคา : 300บาท. ส่งฟรี

Spirit of Meditation

ราคา : 1,200บาท

ไฟแช็ค ตั้งโต๊ะ

ราคา : 450 บาท

เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย

ราคา : 3,000 บาท

วิทยุเทป GRUNDIG

ราคา : 3,000 บาท.