ซีดี:

550บาท รวมส่ง

ราคา550บาท.
ซีดีสุรสีย์ ราคาแผ่นละ1,000บาท. พร้อมส่ง
The Innocent ราคา1,200บาท. รวมส่ง
CD จรัล มโนเพ็ชร ราคา 2,500 บาท รวมส่ง